img baltic img norway
No warnings

Gazeta Obserwatora

Gazeta Obserwatora, jest pismem branżowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, które wydawane jest cyklicznie od stycznia 1948 roku.  Misją gazety jest edukacja i popularyzacja wiedzy w dziedzinach wykonywanych zadań przez IMGW-PIB. Dzięki utrzymaniu ciągłości wydawania gazety, jest również cennym źródłem informacji o historii, zmianach organizacyjnych, technicznych i metodycznych, które  zachodziły w polskiej służbie hydrologiczno-meteorologicznej.
Wydanie kwartalnika nr 2/2014 zostało w pełni poświęcone Oddziałowi Morskiemu IMGW-PIB w Gdyni. Numer zawiera bieżące informacje i wydarzenia z „życia” naszego oddziału.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z lekturą !

Gazeta obserwatora nr 2 2014