img baltic img norway
No warnings

Spektrometr

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zakupiono spektrometr typu S:can Nitro::lyser, model A-2005-485 p0t01-sNO, Producent Messetechnik Gmbh, Vienna, Austria. Jest to urządzenie zanurzone bezpośrednio w rzece, przeznaczone do wykonywania  automatycznych  pomiarów stężeń azotanów i azotynów oraz mętności /FTU/ z częstotliwością co 1h. Zakupiona aparatura posiada oprogramowanie do kalibracji mierzonych parametrów, oprogramowanie do transmisji i obróbki wyników oraz ich prezentacji. Rejestracja wyników odbywa się  we wbudowanej pamięci w aparaturze. Dla zapewnienia pracy urządzenia zakupiono także przenośne akumulatory oraz butle ze sprężonym powietrzem do czyszczenia okienka spektrometru. Spektrometr został zamontowany w rzece Redzie w przekroju wodowskazowym w Wejherowie. Urządzenie zostało umieszczone pod wodą i przytwierdzone  na stałe do istniejącej łaty wodowskazowej. Na brzegu rzeki umieszczono skrzynkę z urządzeniami sterującymi i rejestrującymi oraz butlą ze sprężonym powietrzem. W celu wyeliminowania przerw w pracy, spowodowanych brakiem zasilania, urządzenie zostało włączone poprzez akumulator do stałego zasilania elektrycznego z istniejącej obok telemetrycznej Stacji meteorologiczno-hydrologicznej IMGW PIB

Zainteresowanym udostepniamy podgląd danych bezpośrednio ze spektrometru. Z uwagi na wykorzystanie transmisji GPRS do przesyłania danych oraz transmisję ONLINE ładowanie danych może potrwać nawet kilka minut.
Aby zobaczyć dane online ze spektrometru kliklnij na poniższy link.

Spektrometr

Dane archiwalne dostepne są w Ośrodku Oceanografii i Monitoringu Bałtyku w Oddziale Morskim IMGW-PIB kontakt

Przykład wizualizacji danych online