img baltic img norway
No warnings

IMGW w grupie roboczej WP5

ftp img imagesen2


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB jest partnerem Projektu w realizacji zadań Grupy Roboczej WP 5.
Liderem tej grupy jest Fiński Instytut Ochrony Środowiska.

Partnerzy Grupy Roboczej WP 5:

 • Finnish Environment Institute (Finland)

 • Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden)

 • Tallinn University of Technology (Estonia)

 • Aarhus University (Denmark)

 • Central Research Institute for Complex Use of Water Resources (Belarus)

 • State Agency for Agriculture, Environment and Rural Areas in Schleswig-Holstein (Germany)

 • MTT - Agrifood Research Finland (Finland)

 • Insitute of Meteorology and Water Management in Warsaw (Poland)

 • Institute of Technology and Natural Sciences in Falenty (Poland)


Planowane efekty pracy grupy WP 5:

 • Przewodnik  optymalnych metod szacowania spływów zanieczyszczeń/substancji odżywczych/ z produkcji rolniczej - analiza SWOT i zalecenia
 • Prezentacja na regionalnych i krajowych warsztatach scenariuszy wspomagania decyzji,  integrujących  przewidywalne zmiany w rolnictwie.
 • Raport o zmianach  klimatycznych i produkcji rolnej w regionie Morza Bałtyckiego, scenariusz ilustrujący do 2025 roku.
 • Problem  specjalnej  bazy danych do modelu oceny. Model oceny spływu rolniczych  składników odżywczych , zoptymalizowany dla każdego rodzaju  emisji .
 • Baza danych o przeznaczeniu gruntów oraz wysokim  ryzyku użytkowania  gruntów rolnych w regionie Morza Bałtyckiego. Baza danych będzie wykorzystywana w zarządzaniu  gospodarka wodną oraz przez   władze odpowiedzialne za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich .
 • Informacje i prezentacje , w tym symulacja wpływu na środowisko wybranych BAT /najlepszych dostępnych technologii/
 • Seria regionalnych szkoleń dla krajowych instytucji odpowiedzialnych za  metody  szacowania spływów powierzchniowych substancji odżywczych.

   czytaj więcej...