img baltic img norway
Brak ostrzeżeń
Zobacz również

Monitoring

Prowadzimy monitoring wód oraz atmosfery w ramach

  • Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) - monitoring Morza Bałtyckiego zgodnie z podręcznikiem HELCOM COMBINE

  • Monitoringu Zanieczyszczeń Tła Atmosfery (HELCOM PLC-Air )

  • Monitoringu Substancji Radioaktywnych (HELCOM MORS )

  • Monitoring skażeń promieniotwórczych atmosfery

  • Monitoring skażeń radioaktywnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego

  • Monitoring skażeń radioaktywnych dla Państwowej Agencji Atomistyki

  • Monitoringu wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej

 img news
Copyright IMGW PIB 2009 - 2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone.