img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Usługi eksperckie

Doświadczony Zespół Specjalistów i Ekspertów wykonuje w oparciu o prawodawstwo polskie i unijne na podstawie danych bieżących i/lub historycznych

 • raporty

 • ekspertyzy

 • oceny

 • opinie

 • opracowania

 • prognozy specjalistyczne (np.: temperatury wody, prądów morskich)

 • modele hydrodynamiczne

 • weryfikacje

 • wizualizacje danych w postaci np.: map, przekrojów, wykresów ( np.: czasowych), animacji

 • opracowania statystyczne

 • prace badawczo-rozwojowe

 • atlasy

Posiadamy bogatą bazę danych oceanograficznych