img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Pobór i transport próbek

Dysponujemy niezbędnym doświadczeniem oraz specjalistycznym sprzętem do poboru próbek wody, osadów/gleby i organizmów

Zapewniamy pobór  i transport próbek:

  • wód morskich

  • wód powierzchniowych i podziemnych

  • osadów dennych powierzchniowych i rdzeniowych

  • opadów atmosferycznych

  • organizmów wodnych: fitoplanktonu, zooplanktonu, fitobentosu, zoobentosu

Pobór próbek jest wykonywany zgodnie z metodyką przedstawioną w „Podręczniku do Zintegrowanego Programu Monitoringu Morza Bałtyckiego (HELCOM COMBINE) i zasadami zapewnienia jakości przedstawionymi w „Guidelines on Quality Assurance of Chemical Measurements”.

Przyjmujemy również próbki od klientów.