img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Pomiary środowiskowe

Wykonujemy pomiary w środowisku morskim  i lądowym. Doświadczony Zespół jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt do pomiarów:

  • temperatury wody

  • zasolenia wody

  • przewodnictwa wody

  • prędkości dźwięku (wartość wyliczona)

  • kierunku i prędkości prądów morskich (pomiary przestrzenne i punktowe)

  • przepływu cieków naturalnych

  • pH i przewodnictwa

  • potencjału REDOX

  • przeźroczystości wody krążkiem Secchiego

  • pomiary i obserwacje meteorologiczne na morzu

Pomiary są wykonywane zgodnie z metodyką przedstawioną w Podręczniku do Zintegrowanego Programu Monitoringu Morza Bałtyckiego (HELCOM COMBINE), Guidelines for Monitoring of Radioactive Substances 2006 i zasadami zapewnienia jakości przedstawionymi w „Guidelines on Quality Assurance of Chemical Measurements” oraz z zaleceniami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).