img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

POLMAR


24 kwietnia 2012 roku o godz. 11.00 w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Podleśnej 61, odbyło się uroczyste podpisanie powołania konsorcjum naukowego "Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej (PolMar)".
ftp img PolMar


Umowę podpisali konsorcjanci w składzie:

1.Instytut Oceanologii PAN z siedzibą w Sopocie (Prof. dr hab. Janusz Pempkowiak),
2.Morski Instytut Rybacki - PIB z siedzibą w Gdyni (Dr hab. Tomasz Linkowski, prof. MIR)
3.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB z siedzibą w Warszawie (dr inż. Mieczysław S. Ostojski, prof. WSŚ),
4.Państwowy Instytut Geologiczny - PIB z siedzibą w Warszawie (Prof. Dr hab. Jerzy Nawrocki),
5.Instytut Morski z siedzibą w Gdańsku (Prof. dr hab. Stanisław Rudowski).

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: p. Anna Wypych-Namiotko - Wiceminister ds. gospodarki morskiej, dr Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska, dr Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Celem powołania Konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencjału badawczego, naukowego oraz organizacyjnego i finansowego Stron dla prowadzenia dużych projektów naukowych oraz zadań badawczych w zakresie ich działań statutowych w obszarze badań morza, eksploracji i eksploatacji zasobów morza, ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego, oraz popularyzacji wiedzy o morzu - ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, a także osiągnięcie przez Strony światowego poziomu w tych obszarach działalności.

W szczególności konsorcjum zamierza prowadzić wspólne projekty naukowe i badawcze, z wykorzystaniem doświadczenia członków Konsorcjum, wykorzystywać posiadane platformy badawcze (stacje terenowe, statki badawcze), prowadzić współpracę w zakresie pozyskiwania i wykonania grantów międzynarodowych i grantów krajowych (szczególnie z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) oraz w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów naukowych i badawczych w obszarze działania Konsorcjum. Planowana jest również współpraca i wspólne przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji wiedzy o morzu, wspólne działania w celu wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla potrzeb gospodarki, jak również współpraca w zakresie wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Nie mniej ważnym jest wola wspólnego uczestniczenia (w danym przypadku wszystkich lub części instytutów) w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie usług zgodnych z celem powołania Konsorcjum.