img baltic img norway
No warnings

Mapy

ftp img project wisla wisla

W ramach realizacji zadania 4 projektu powstały mapy terenów zalewowych w skali 1:10 000. Mapy zostały wykonane w programie Arc View. Na podkłady topograficzne zostały naniesione warstwy wygenerowane w wyniku modelowania programem MIKE 21.

Obszar projektu obejmuje 3 mapy w skali 1:10 000. Dla każdej z tych map stworzono 10 wariantów w zależności od ilości przedstawionych warstw. Na mapach zbiorczych (WS-1, WS-2 i WS-3) umieszczone zostały wszystkie warstwy terenów zalewowych odpowiadające poszczególnym poziomom wody w Gdańsku Porcie Północnym: 550 cm, 570 cm, 590 cm, 610 cm, 630 cm, 650 cm, 670 cm, 690 cm i 710 cm. W celu zwiększenia czytelności powstały kolejne mapy, na które zostały naniesione pojedyncze warstwy z terenami zalewowymi. Na przykład mapy WS-1-550, WS-2-550, WS-3-550 zawierają tylko warstwę z poziomem 550 cm, mapy WS-1-570, WS-2-570, WS-3-570 zawierają tylko warstwę 570 cm itd.

WS-1
Foto
WS-1-550
Foto
WS-1-570
Foto
WS-1-570-710
Foto
WS-1-590
Foto
WS-1-610
Foto
WS-1-610
Foto
WS-1-630
Foto
WS-1-650
Foto
WS-1-670
Foto
WS-1-690
Foto
WS-1-710
Foto
WS-2
Foto
WS-2-550
Foto
WS-2-570
Foto
WS-2-570-710
Foto
WS-2-570-710
Foto
WS-2-590
Foto
WS-2-630
Foto
WS-2-650
Foto
WS-2-670
Foto
WS-2-690
Foto
WS-2-710
Foto
WS-3
Foto
WS-3-550
Foto
WS-3-570-710
Foto
WS-3-590
Foto
WS-3-610
Foto
WS-3-630
Foto
WS-3-630
Foto
WS-3-650
Foto
WS-3-670
Foto
WS-3-690
Foto
WS-3-690
Foto
WS-3-710
Foto

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 
ftp img project wisla wfos