img baltic img norway

Animacje 3D

ftp img project wisla wisla

Prezentacja animacji komputerowych terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą, które obejmują Wyspę Sobieszewską i Portową oraz teren z hipotetyczną zabudową rejonu parku Ptasi Raj.
Animacje przedstawiają w dynamiczny sposób jak zmienia się poziom wody w Wiśle Śmiałej i jaki jest zasięg i zagrożenie powodziowe dla opisywanego regionu.

Animacje przedstawiają dwa warianty (SCENARIUSZE):

- SCENARIUSZ I – poziom wody 1% dla Gdańska-Sobieszewa z uwzględnieniem scenariuszy klimatycznych IPCC SRES do roku 2030

- SCENARIUSZ II – fala wezbraniowa od strony morza z listopada 2004
Na animacjach widoczne są linie przedstawiające poziomy wody dla stanów alarmowych oraz poziomy absolutnych maksimów.

UWAGA!
W modelu nie zostały uwzględnione rzędne wałów przeciwpowodziowych. W założeniach nie uwzględniono nowej bazy kontenerowej w Gdańsku. Krok przestrzenny siarki kwadratowej to 50 m x 50 m.

Scenariusz 1
ftp mapy zalewowe animacje poster mini
Scenariusz 2
ftp mapy zalewowe animacje poster mini

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. ftp img project wisla wfos