img baltic img norway

Działalność

Na rysunkach przedstawiono rozkład pionowy (od powierzchni morza do dna) parametrów chemicznych, fizycznych i biologicznych środowiska morskiego wzdłuż profilu biegnącego równolegle do wybrzeża (profil widoczny na rysunku poniżej). Znajdujące się pod wykresem menu wyboru pozwala na wyświetlenie poszczególnych parametrów w różnych miesiącach. Parametry chemiczne takie jak stężenie substancji odżywczych (np. azotany i fosforany) w połączeniu z temperaturą wody mają między innymi istotny wpływ na intensywność zakwitu glonów. Stężenie tlenu w głębszych warstwach wody stanowi natomiast ważny czynnik wpływający na życie organizmów zasiedlających dno morskie.