img baltic img norway
No warnings

Polski raport zlodzenia

STPL42 SOWR 231000
POLISH ICE REPORT 23.03.18 No. 36
CC 10//0

Vistula Lagoon - Tolkmicko - very close ice, 5-10 cm thick
Firth of Szczecin - ice free

Zalew Wislany - Tolkmicko - bardzo zwarta kra, 5-10 cm grubosci
Zalew Szczecinski - wolny od lodu =