img baltic img norway
No warnings

Laboratorium

W naszym laboratorium prowadzimy systematyczne pomiary fizycznych, chemicznych i radiochemicznych parametrów środowiska morskiego oraz badania procesów, zmian i trendów zachodzących w tym środowisku. Oceniamy stan jego zanieczyszczenia z uwzględnieniem ładunku zanieczyszczeń wnoszonych za pośrednictwem atmosfery, rzek i źródeł punktowych. Wyniki badań w postaci raportów, biuletynów i publikacji przekazujemy zainteresowanym instytucjom oraz organizacjom międzynarodowym, m. in. GIOŚ, HELCOM, ICES, EEA.

Prowadzimy prace badawcze, których wyniki są publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. Bierzemy czynny udział w konferencjach i sympozjach, na których prezentujemy rezultaty swoich prac.

Pracujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 co potwierdza Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 2208/2/2013

ftp gfx pages Untitled-2 03   ftp gfx pages Untitled-2 05   ftp gfx pages Untitled-2 07
ftp gfx pages Untitled-2 10                  ftp gfx pages Untitled-2 12