img baltic img norway
Brak ostrzeżeń

HARDCORE


Wykorzystanie radarów nabrzeżnych dla celów monitorowania środowiska


Harnessing Coastal Radars for Environmental Monitoring Purposes


Dowiedz się więcej o projekcie  HARDCORE