img baltic img norway
No warnings

UP-GRADE BS-SCENE

Projekt realizowany w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej

Realizacja projektu w latach 2009 – 2011

 

Projekt Up–Grade Black Sea SCENE jest kontynuacją programu Black Sea SCENE z VI Programu Ramowego. Ma za zadanie wpłynąć na zintegrowanie rozproszonych informacji wirtualnych, jak również na rozwój infrastruktury informatycznej, gromadząc w swych szeregach instytuty badawcze, społeczno-ekonomiczne, uniwersytety i organizacje pozarządowe związane z ochroną środowiska w rejonie basenu Morza Czarnego.

Główne cele projektu Up–Grade BS–SCENE to:

  • rozszerzenie istniejącej infrastruktury badawczej o 19 nowych instytucji z 6 krajów z obszaru Morza Czarnego
  • wdrażanie ustaleń i wyników wspólnych prac projektu badawczego SeaDataNet (standardy komunikacji i dostosowanie technologii w celu zapewnienia współdziałania centrów informacji)
  • utworzenie sieci istniejących i nowych centrów aktywnie zbierających dane w celu zintegrowania bazy danych z obszaru Morza Czarnego
  • poprawa dostępu on-line do danych in-situ, meta-danych i produktów
  • przyjęcie standardowych metod kontroli jakości danych w celu zapewnienia jakości, zgodności i spójności danych pochodzących z wielu źródeł

 

Projekt Up–Grade BS-SCENE w stosunku do swojego poprzednika powiększył się o kolejnych 19 partnerów i w chwili obecnej realizowany jest przez 51 partnerów. 43 z nich znajduje się w regionie Morza Czarnego.