img baltic img norway
No warnings

THESEUS

THESEUS - Grant Agreement No 244104
 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR SAFER EUROPEAN COASTS IN A CHANGING CLIMATE

THESEUS - jest projektem realizowanym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytucie Badawczym w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Okres realizacji projektu obejmuje 48 miesięcy od 1.XII. 2009 do 30.XI.2013 roku.
 
Strefa przybrzeżna narażona jest na szereg naturalnych procesów destrukcyjnych spowodowanych między innymi: wezbraniami sztormowymi, zmianami średniego poziomu morza, zlodzeniem, pływami czy falowaniem. Jednocześnie brzegi morskie są stale narażone na skutki działalności ludzkiej. W obliczu spodziewanych gwałtownych zmian klimatycznych, a zwłaszcza intensyfikacji zjawisk ekstremalnych oraz zwiększenia prawdopodobieństwa powodzi w rejonach nadbrzeżnych konieczne jest zapewnienie strategii ochrony brzegów morskich.
 
Celem projektu jest innowacyjne połączenie wiedzy na temat ochrony brzegów, zmian klimatycznych oraz adaptacji nowych technologii zapewniających bezpieczeństwo rejonów nadmorskich, opracowanie nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów ochrony wybrzeży przed skutkami zmian klimatycznych jak również zapewnienia mieszkańcom terenów nadmorskich optymalnych warunków do życia i rozwoju. W ramach projektu wytypowano w Europie kilka regionów nadmorskich (w tym również Półwysep Helski), dla których będą opracowane szczegółowe rozwiązania.
 
Projekt jest w 75% finansowany przez Unię Europejską. Realizacją projektu zajmuje się w Europie ponad 30 instytucji związanych z ochroną brzegów, oceanografią, hydrometeorologią, a także społeczno ekonomicznymi aspektami ochrony i rozwoju wybrzeży. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Bolonii.
 
IMGW uczestniczy w realizacji następujących elementów projektu:
 
 
• ocena ryzyka, polityki zarządzania rejonami nadmorskimi i strategii planowania w wybranych regionach
• ograniczanie negatywnych konsekwencji – odporne społeczeństwo i gospodarka
• metody zmniejszania ryzyka uszkodzeń oraz sposoby ochrony rejonów przybrzeżnych
 
Wykonawcy projektu:

 • Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna, Italy – koordynator projektu
 • Universidad de Cantabria ,Spain
 • University of Plymouth, United Kingdom Aalborg Universitet, Denmark
 • INFRAM International BV, Netherlands,
 • GKSS - Forschungszentrum Geesthacht, Germany
 • University of Southampton, United Kingdom
 • Universite de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, France
 • Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviale, France
 • Middlesex University Higher Education Corporation ,United Kingdom
 • Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej IMGW PIB, Poland
 • Institute of Oceanology - Bulgarian Academy Of Sciences, Bulgaria
 • Athens University of Economics and Business – Research Center, Greece
 • Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen Netherlands,
 • Consorzio per la gestione del centro di coordinamento delle attivita di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia, Italy
 • Instytut Budownicta Wodnego Polskiej Akademii Nauk ,Poland
 • Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, France
 • Hamburg Port Authority Germany
 • EID- Mediterranee, France
 • Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, Italy
 • Vlaams Instituut Voor De Zee Vzw ,Belgium
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Greece
 • Katolieke University Leuven K.U.Leuven , Belgium
 • Marine Hydrophysical Institute - Ukraine
 • P.P. Shirshov Institute of Oceanology of Russian, Russia
 • University of Delaware ,USA
 • Universidad Nacional Autonoma De Mexico , Mexico
 • East China Normal University, China
 • National Cheng Kung University, Taiwan