img baltic img norway
No warnings

SAMBAH

ftp img project sambah Partnerzy

SAMBAH- Statystyczny Monitoring Akustyczny Bałtyckich Morświnów

Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni jest partnerem w projekcie SAMBAH ( http://www.sambah.org/) i współpracuje ze Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego - partnerem koordynującym projektu SAMBAH w Polsce w zadaniu rozstawienia urządzeń hydroakustycznych „POD” w morzu. Te urządzenia wychwytują  i rejestrują odgłosy morświnów. Ogólnym celem projektu  jest ratowanie tego gatunku ssaków morskich przed wymarciem w Bałtyku. Projekt SAMBAH jest podstawą wdrażania nowych metod badawczych w celu pozyskiwania informacji o liczbie osobników i zmianach populacji morświnów.

W projekcie biorą udział wszystkie kraje nadbałtyckie z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej.

Projekt SAMBAH w Polsce jest dofinansowany ze Środków Unii Europejskiej LIFE, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Oddział Morski IMGW-PIB  jest odpowiedzialny za wykonanie systemów kotwiczących w/w urządzenia hydroakustyczne na podstawie projektu Uniwersytetu Gdańskiego, ich rozstawienie i podjęcie.

Zwalniaki akustyczne wchodzące w skład systemów kotwiczących umieszczonych w strefie głębokomorskiej zostały zamówione z firmy amerykańskiej Desert Star Systems, LLC.

Systemy kotwiczące zostały umieszczone w Morzu Bałtyckim, w polskiej strefie ekonomicznej w punktach określonych w projekcie (rys. 1). Ogółem posadowiono 39 zestawów  kotwiczących w miejscach o głębokościach od 10 do 70m. Urządzenia zakotwiczono na dnie morza z pokładu statku R/V Baltica w trakcie dwóch rejsów między 19 marca a 1 kwietnia 2011.

Rys. 1. Mapa przedstawiająca lokalizacje zestawów kotwiczących urządzenia hydroakustyczne.

     ftp img project sambah mapa

Systemy kotwiczne podzielono na dwie grupy i rozstawiono według następującego układu :

    Kotwice ciężkie - składające się z pławy wystającej 4m nad wodą, liny nierdzewnej, kotwicy betonowej ważącej ok. 550 kg – 9 sztuk rozmieszczonych w miejscach, których głębokość nie przekracza 20m (stacje oznaczone pławami na mapie).

    Kotwice lekkie - składające się ze zwalniaków hydroakustycznych z lekką kotwicą (50kg w postaci stożka). Całkowicie zanurzone w wodzie, akustycznie zwolnione – 30 sztuk rozstawionych w miejscach o głębokości 20 - 70 m (stacje nie oznaczone pławami na mapie).

Na stacjach nie przekraczających głębokości 20 m, o zanurzonych urządzeniach ostrzegają znaki nawigacyjne w kształcie walca koloru żółtego ze znakiem szczytowym w formie leżącego żółtego krzyża oraz umieszczonym reflektorem radarowym (zdjęcie 1).

 

Zdjęcie 1. Rejs na r/v Baltica, marzec 2011r. Wystawienie zestawów kotwiczących urządzenia hydroakustyczne.

 ftp img project sambah plawy

 

Wykonanie monitoringu statycznego morświnów bałtyckich jest podstawowym elementem projektu. Zamontowane urządzenia do rejestracji odgłosów morświnów umożliwia ciągły monitoring obecności morświnów w Bałtyku przez okres dwóch lat do czasu podjęcia urządzeń z morza. Na wiosnę 2013 r. planowane jest podjecie urządzeń z wody w polskiej strefie Bałtyku. Przedsięwzięcie będzie zorganizowany po raz drugi przez Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni na pokładzie r/v Baltica.