img baltic img norway
No warnings

PL0223

W dniu 30. kwietnia 2011 roku zakończono realizację projektu PL0223 „System wymiany informacji o stanie ekosystemu Zalewu Wiślanego w ramach polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej”, dofinansowanego przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 
Projekt był realizowany w Oddziale Morskim IMGW-PIB przez Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku we współpracy z partnerem norweskim NIVA (Norweski Instytut Badań Wody) oraz partnerami rosyjskimi w okresie od października 2008 roku do kwietnia 2011 roku.
 
Zgodnie z Planem Wdrażania Projektu zrealizowano wszystkie zamierzenia i osiągnięto zakładane wskaźniki.
 
 
 
W ramach Działania 1 osiągnięto najważniejszy cel, jakim było zbudowanie trwałych ram współpracy polsko-rosyjskiej w zakresie wymiany danych o stanie Zalewu, czego wyrazem są podpisane porozumienia o współpracy i wymianie danych.
 
Pierwsze w historii współpracy IMGW-PIB z Obwodem Kaliningradzkim „Porozumienie o wymianie bieżących danych i informacji meteorologicznych, hydrologicznych i oceanograficznych” pomiędzy odpowiednimi służbami IMGW-PIB i Obwodu Kaliningradzkiego zostało podpisane podczas końcowej konferencji projektu, w dniu 29 marca 2011 roku  (http://www.baltyk.pogodynka.pl/index/aktualnosci/Zakonczenie_projektu). więcej ...