img baltic img norway
No warnings

Sea-search

SEA-SEARCH

Sea-Search - a Pan-European Network For Ocean & Marine Data and Information Management

Projekt międzynarodowy realizowany w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej

Realizacja projektu w latach 2002 - 2005

SEA-SEARCH

Projekt badawczy Sea-Search ma za zadanie stworzenie skutecznego narzędzia informatycznego zintegrowanych danych oceanograficznych i efektywniejszego wykorzystywania ich dla szerokiej gamy zastosowań m. in. w administracji publicznej i przemyśle. Multidyscyplinarne dane morskie i oceaniczne gromadzone są przez setki instytutów badawczych, organizacji pozarządowych i sektor prywatny w krajach europejskich. Te pojedyncze zbiory danych w ramach projektu Sea-Search zostały zintegrowane w jeden zbiór danych.

Dane z zakresu oceanografii fizycznej, biologii, chemii morza i hydrografii są bezcenne w zakresie monitorowania, prognozowania i zarządzania środowiskiem morskim, oceny zasobów ryb i różnorodności biologicznej, inżynierii morskiej, kontroli zagrożenia lub klęski żywiołowej.

Działanie w projekcie Sea-Search zostało podjęte przez 30 państw graniczących ze wszystkimi morzami europejskimi. Wszystkie instytucje, które podjęły pracę w projekcie specjalizują się świadczeniu profesjonalnych usług w zakresie zarządzania danymi i wsparcia dla projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Poprzez to działanie partnerzy opracowali specjalistyczne umiejętności zarządzania informacją (kontrola jakości, przetwarzanie, archiwizacja, analiza danych)