img baltic img norway

ESEAS

ESEAS-RI (EVRI-CT-2002-40025)
 
EUROPEAN SEA LEVEL-RESEARCH INFRASTRUCTURE PROJECT
 
Europejski serwis poziomów morza - infrastruktura badawcza
 
projekt ESEAS–RI (Europejski Serwis Pomiarów Poziomu Morza – Infrastruktura Badawcza), realizowany w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskie jw latach 2002-2004, miał na celu pomiar poziomów morza przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych technik obserwacji (łata wodowskazowa, czujnik pływakowy, czujnik ciśnieniowy, ciągły GPS). Stacjami realizującymi program ESEAS na polskim wybrzeżu są: Władysławowo oraz Darłowo. 2 partnerów polskich (IMGW, Centrum Badań Kosmicznych PAN), ponad 20 zagranicznych.
 
 
 
Projekt ESEAS-RI
 
Projekt ESEAS–RI (Europejski Serwis Pomiarów Poziomu Morza – Infrastruktura Badawcza) powstał w celu stworzenia nowoczesnej infrastruktury badawczej. Był realizowany w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, który ma na celu pomiar poziomów morza przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych technik obserwacji (łata wodowskazowa, czujnik pływakowy, czujnik ciśnieniowy, ciągły GPS).
 
ESEAS uczestniczył w procesie integracji obserwacji poziomów morza w spójne wirtualne źródło informacji. Celem projektu było zapewnienie zestandaryzowanego dostępu do większości danych poziomu morza oraz do informacji dostępnych w Europie zarówno poprzez krajowe bazy danych jak i wysokiej jakości (potwierdzone certyfikatem jakości serwisu) produkty, otrzymane z analiz danych mareograficznych, GPS i altimetrii satelitarnej. Głównymi celami pomiarów GPS przy mareografach są: konieczność wysokościowego powiązania wszystkich stacji mareograficznych pracujących w ESEAS oraz wyrażenia rejestrowanych przez mareografy poziomów morza w jednolitym, geocentrycznym, globalnym układzie odniesienia ITRF, możliwość wyznaczenia pionowych ruchów skorupy ziemskiej w globalnym geocentrycznym układzie i na ich podstawie próba wyznaczenia bezwzględnych i względnych zmian poziomu morza. Dostęp do danych zawierających jednorodne i sprawdzone pod względem jakości godzinne a nawet 10 minutowe wartości pomierzonych poziomów morza oraz unowocześnienie sieci stacji mareograficznych ESEAS był jednym z głównych celów wymienionego projektu.
 
W ramach projektu wyposażono dwie polskie stacje nadbrzeżne: Władysławowo i Darłowo w nowoczesną aparaturę do pomiaru poziomu morza oraz częściowo do pomiarów ciągłego GPS.
 
Wyniki pomiarów temperatury oraz zmian poziomów morza we Władysławowie prezentowane są na stronie internetowej IMGW.

 img news
Copyright IMGW PIB 2009 - 2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone.