img baltic img norway
No warnings

ESEAS

ESEAS-RI (EVRI-CT-2002-40025)
 
EUROPEAN SEA LEVEL-RESEARCH INFRASTRUCTURE PROJECT
 
Europejski serwis poziomów morza - infrastruktura badawcza
 
projekt ESEAS–RI (Europejski Serwis Pomiarów Poziomu Morza – Infrastruktura Badawcza), realizowany w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskie jw latach 2002-2004, miał na celu pomiar poziomów morza przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych technik obserwacji (łata wodowskazowa, czujnik pływakowy, czujnik ciśnieniowy, ciągły GPS). Stacjami realizującymi program ESEAS na polskim wybrzeżu są: Władysławowo oraz Darłowo. 2 partnerów polskich (IMGW, Centrum Badań Kosmicznych PAN), ponad 20 zagranicznych.
 
 
 
Projekt ESEAS-RI
 
Projekt ESEAS–RI (Europejski Serwis Pomiarów Poziomu Morza – Infrastruktura Badawcza) powstał w celu stworzenia nowoczesnej infrastruktury badawczej. Był realizowany w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, który ma na celu pomiar poziomów morza przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych technik obserwacji (łata wodowskazowa, czujnik pływakowy, czujnik ciśnieniowy, ciągły GPS).
 
ESEAS uczestniczył w procesie integracji obserwacji poziomów morza w spójne wirtualne źródło informacji. Celem projektu było zapewnienie zestandaryzowanego dostępu do większości danych poziomu morza oraz do informacji dostępnych w Europie zarówno poprzez krajowe bazy danych jak i wysokiej jakości (potwierdzone certyfikatem jakości serwisu) produkty, otrzymane z analiz danych mareograficznych, GPS i altimetrii satelitarnej. Głównymi celami pomiarów GPS przy mareografach są: konieczność wysokościowego powiązania wszystkich stacji mareograficznych pracujących w ESEAS oraz wyrażenia rejestrowanych przez mareografy poziomów morza w jednolitym, geocentrycznym, globalnym układzie odniesienia ITRF, możliwość wyznaczenia pionowych ruchów skorupy ziemskiej w globalnym geocentrycznym układzie i na ich podstawie próba wyznaczenia bezwzględnych i względnych zmian poziomu morza. Dostęp do danych zawierających jednorodne i sprawdzone pod względem jakości godzinne a nawet 10 minutowe wartości pomierzonych poziomów morza oraz unowocześnienie sieci stacji mareograficznych ESEAS był jednym z głównych celów wymienionego projektu.
 
W ramach projektu wyposażono dwie polskie stacje nadbrzeżne: Władysławowo i Darłowo w nowoczesną aparaturę do pomiaru poziomu morza oraz częściowo do pomiarów ciągłego GPS.
 
Wyniki pomiarów temperatury oraz zmian poziomów morza we Władysławowie prezentowane są na stronie internetowej IMGW.