img baltic img norway

MOMENT

MODERN WATER MANAGEMENT IN THE SOUTH BALTIC SEA ftp img project moment img logo
OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU MOMENT  
 Celem projektu MOMENT,  realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest poprawa metod zarządzania wodami i poszerzenie wiedzy dotyczącej wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na poziomie lokalnym, a  także Bałtyckiego Planu Działania, ukierunkowanego na przywrócenie dobrego stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego. Główną ideą Projektu jest sprawdzenie efektywności i rozwijanie nowoczesnej metody gospodarowania wodami opartej na Partnerstwach  Użytkowników Wód – czyli podjęcie próby zaangażowania lokalnych społeczności, instytucji i organizacji w gospodarowanie wodami w ich najbliższym otoczeniu. Wszystkie działania w projekcie mają przyczynić się do poprawy stanu wód oraz ograniczenia odpływu zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego. wiecej o projekcie... 
 ftp img project moment img obszar 
POŁOŻENIE NA TLE REGIONU WODNEGO DOLNEJ WISŁY 
ftp img project moment img logo2 ftp img project moment img logo3