img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Aktualności

ZMIANY DOTYCZĄCE PROGNOZ MORSKICH

Od 4 marca 2019 IMGW-PIB wprowadza następujące zmiany dotyczące prognoz morskich:

  1. Nowy podział obszarów na potrzeby prognoz krótkoterminowych – prognoza dla strefy brzegowej zostanie zastąpiona przez oddzielne prognozy dla Zatoki Pomorskiej, wybrzeża środkowego i Zatoki Gdańskiej. Granice wybrzeża środkowego stanowią od zachodu Latarnia Morska Gąski a od wschodu Latarnia Morska Rozewie. 
  2. Prognoza dla Zalewu Szczecińskiego i Zespołu Portów Szczecin, która do tej pory zawarta była w Prognozie na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, obecnie będzie prognozą odrębną, bardziej szczegółową i rozbudowaną.
  3. Rozszerzenie listy produktów o Prognozę dla Zalewu Wiślanego.
  4. W prognozach morskich wprowadza się nowy podział opisu widzialności, uwzględniający widzialność bardzo słabą:

 

Zmianie ulegają również ostrzeżenia meteorologiczne dla Polskiej Strefy Brzegowej oraz jej definicja na potrzeby osłony meteorologicznej:

  1. Przez Polską Strefę Brzegową rozumie się pas wody o szerokości 20 km (około 10NM) od linii brzegowej w głąb morza. W związku z tym strefa brzegowa w nowym rozumieniu odnosić się będzie jedynie do obszarów wodnych.
  2. Wprowadzony zostaje podział na trzy części:
  • cześć zachodnia: od zachodniej granicy Państwa do południka 15o25’E (Latarnia morska Gąski),
  • część środkowa: od południka 15o25’E do 18o20’E,
  • część wschodnia: od południka 18o20’E (Latarnia morska Rozewie) do wschodniej granicy Państwa.
  1. Podniesiono kryterium średniej siły wiatru dla pierwszego stopnia ostrzeżenia przed silnym wiatrem w celu ujednolicenia kryteriów ze stosowanymi w prognozach morskich. Obecnie ostrzeżenie to jest wydawane gdy średnia siła lub porywy wiatru osiągają 7 w skali.

Wszystkie wspomniane prognozy będą publikowane na stronie baltyk.pogodynka.pl.