img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Aktualności

ZMIANA STRUKTURY SIECI STACJI POMIAROWO - OBSERWACYJNYCH IMGW-PIB ZLOKALIZOWANYCH NA RZECE RADUNI


 

 Lokalizacja nowych stacji hydrologicznych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim

Ryc. 1. Lokalizacja nowych stacji hydrologicznych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim

 

W dniu 29 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu sieci stacji pomiarowo – obserwacyjnych zlokalizowanych na rzece Raduni.  Tego dnia, po 53 latach funkcjonowania zlikwidowana została stacja hydrologiczna w Juszkowie a w jej miejsce uruchomiono dwie nowe stacje hydrologiczne w Pruszczu Gdańskim.

Stacja w Juszkowie zlokalizowana była na 13,27km biegu rzeki Raduni (φ 54o15’21’’, λ 18o36’18”), pomiędzy dwoma elektrowniami wodnymi. Powyżej stacji znajdowała się elektrownia „Juszkowo” funkcjonująca od roku 1937, natomiast poniżej stacji elektrownia „Pruszcz II” oddana do użytku w roku 2005.

Wybudowanie elektrowni Pruszcz II wywołało negatywny wpływ na reprezentatywność pomiarów wykonywanych na stacji w Juszkowie. Wysokość  zwierciadła wody uzależniona były od pracy elektrowni poniżej i powyżej stacji co spowodowało zmiany w dotychczasowym reżimie hydrologicznym rzeki. Dodatkowo, nowe warunki hydrologiczne spowodowały zwiększenie głębokości rzeki co rodziło trudności związane z usuwaniem zarastania dennego oraz innych przeszkód znajdujących się w korycie rzeki.

W związku z powyższym, zdecydowano o przeniesieniu stacji w Juszkowie do nowej lokalizacji. Ze względu na rozgałęzienie Raduni w Pruszczu Gdańskim na rzekę Radunię (tzw. Starą Radunię) oraz Kanał Raduni (tzw. Nową Radunię) postanowiono założyć  dwie stacje znajdujące się poniżej systemu elektrowni wodnych i konstrukcji piętrzących.

Nowe stacje hydrologiczne zlokalizowane na rzece  Raduni (φ 54o15’00’’, λ 18o37’50”) oraz Kanale Raduni (φ 54o15’12’’, λ 18o37’48”) znajdują się odpowiednio na 10,70km biegu rzeki oraz 13,04km biegu kanału.

Likwidacji stacji w Juszkowie oraz utworzenie dwóch nowych w Pruszczu Gdańskim zmniejszy oddziaływanie elektrowni wodnych na reprezentatywność pomiarów hydrologicznych, pozwoli lepiej prognozować bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław Gdańskich oraz zwiększy ilość danych hydrologicznych pozyskiwanych przez IMGW-PIB.

Od dnia 1 maja 2015r., dane pomiarowe pozyskiwane z nowych stacji hydrologicznych udostępniane są nieodpłatnie na portalu internetowym pogodynka.pl (http://monitor.pogodynka.pl).

Nowa stacja hydrologiczna zlokalizowana na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim

  Ryc. 2. Nowa stacja hydrologiczna zlokalizowana na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim