img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Aktualności

KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA BAŁTYK 2015 14-16 PAŹDZIERNIKA, 2015 R. W SIEDZIBIE INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE, UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 55.

Mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w obradach Krajowej Konferencji Naukowej BAŁTYK 2015, która odbędzie się w dniach 14-16 października, 2015 r. w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 55.

Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych różnymi formami wykorzystania i ochrony środowiska Morza Bałtyckiego, w tym szczególnie dla pracowników administracji wszystkich szczebli, podejmujących decyzje w sprawach związanych z Bałtykiem i jego strefą brzegową.

Komitet Naukowy Konferencji zaprosił do wygłoszenia referatów wybitnych specjalistów z dziedziny nauki o morzu. W programie przewidziane jest też uroczyste uruchomienie Systemu SatBałtyk (Systemu Satelitarnego Monitorowania Środowiska Morza Bałtyckiego).

Organizatorzy Konferencji:
Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk i morskie instytuty naukowe Gdańska, Sopotu, Gdyni, Słupska i Szczecina.