img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Aktualności

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA I ETAP PROCESU MODERNIZACJI I ROZBUDOWY HYDROLOGOCZNO-METEOROLOGICZNEJ SIECI POMIAROWEJ NA MORZU REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU METEO-RISK

 

ftp gfx news m risk logo

W dniu 2 października 2015 roku w  Gdyni  odbyła się konferencja zamykajftp gfx news m risk konferencja bąca I etap procesu modernizacji hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowej na morzu Bałtyckim, realizowanego
w ramach projektu METEO–RISK  -  systemu numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych.

Konferencję otworzył Dyrektor Oddziału Morskiego IMGW – PIB  p. Jakub Spera witając wszystkich zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał p. Jerzy Niedbała – kierownik projektu METEO-RISK przedstawiając główne cele projektu ze szczególnym uwzględnieniem zadania realizowanego przez Oddział Morski.

ftp gfx news m risk konferencja aPierwszą prezentacją konferencji by film ukazujący końcowy etap realizacji zadania 1.6.1. Przedstawiał on proces transportu, załadunku na specjalistyczny statek i rozlokowywania na morzu
i kotwiczenia zestawów pław pomiarowych .

Następnie przedstawiciel konsorcjum MEWO i ENVIA realizującego dostawę oraz instalację pław pomiarowych dla IMGW-PIB w sposób szczegółowy omówił problemy techniczne i logistyczne związane z pomiarami morskimi realizowanymi za pomocą pław pomiarowych.

Kolejna prezentacja przedstawiciela firmy Fugro Oceanor  pozwoliła zapoznać się ftp gfx news m risk konferencja duczestnikom konferencji z nowymi rozwiązaniami w zakresie pomiarów profili pionowych wiatrów za pomocą boi wyposażonej w lidar.

ftp gfx news m risk konferencja cCiekawym uzupełnieniem zagadnień  pomiarów w warunkach ekstremalnych była prezentacja p. Edwarda Łaszycy  - pracownika LSM w Bydgoszczy,  na przykładzie Stacji Polarnej
w Hornsundzie.

Spotkanie osób bezpośrednio zainteresowanych zagadnieniami prognozowania warunków meteorologicznych na morzu i  ich wpływem na strefę brzegową dało okazję do dalszego wzmacniania współpracy w celu pełniejszego wykorzystania gromadzonych danych meteorologicznych i integracji projektów realizowanych przez poszczególne instytucje.