img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Aktualności

SZKOLENIE „GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA AWARIE W ODDZIALE MORSKIM IMGW-PIB W GDYNI ZGODNIE Z NORMĄ ISO 14001

16.11.2016r. w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB odbyło się szkolenie w ramach realizacji programu środowiskowego: „Gotowość i reagowanie na awarie w Oddziale Morskim IMGW-PIB w Gdyni zgodnie z normą ISO 14001 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009.”

W części teoretycznej zostały omówione wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz sytuacje awaryjne zagrażające zarówno ludziom jak i środowisku naturalnemu. W części praktycznej pracownicy Oddziału Morskiego mogli wypracować - pod czujnym okiem przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej - odpowiednie schematy postępowania podczas awarii. Ćwiczenia praktyczne obejmowały między innymi: unieszkodliwianie substancji chemicznych (farby, lakiery, związki ropopochodne), szkolenie z użycia sprzętu przeciwpożarowego.

ftp gfx news szkolenie ppoz 1m ftp gfx news szkolenie ppoz 2m ftp gfx news szkolenie ppoz 3m ftp gfx news szkolenie ppoz 4m
ftp gfx news szkolenie ppoz 5m ftp gfx news szkolenie ppoz 6m ftp gfx news szkolenie ppoz 7m

 

Koordynator ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego w Oddziale Morskim IMGW-PIB w Gdyni

Wioleta Stankiewicz