img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Aktualności

OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W KOŁOBRZEGU.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział Morski w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  zabudowanej w Kołobrzegu.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r. godz.: 12:00

Termin otwarcia ofert: 19 czerwca 2018 r. godz: 12:25

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - wzór oferty